Γράψτε ένα σχόλιο

Ολη η συζήτηση στην επιτροπή της βουλής για το πως η κυβέρνηση θα ρυθμίσει το Ερίκος Ντυνάν

Errikos NtinanΣτην επιτροπή της  βουλής  τα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στο θέμα του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν «: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

Σύμφωνα με τους ομιλητές από τη Ν.Δ  ο κ. Δ.  Χριστογιάννης είπε μεταξύ άλλων 

 

 • η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αποτελείται από 4 άρθρα τα οποία έρχονται να ρυθμίσουν 3 διαφορετικά ζητήματα. Πρώτο ζήτημα και εξαιρετικά σημαντικό είναι η ρύθμιση προκειμένου να επιλυθεί η δεινή οικονομική κατάσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν».
 • Συνοπτικά κάποια σημεία που κάνουν επιτακτική τη προστασία του Νοσοκομείου από πιστωτές και την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας και παράλληλα διαφοροποιούν το Νοσοκομείο από εμπορικές εταιρείες, άλλα νοσοκομεία ΝΠΔΔ και κοινωφελή ιδρύματα. Πρόκειται για κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκ του ιδιωτικού νόμου, το ΚΙΕΝ, ν.2082/1992 δύναται να επιχορηγηθεί, όμως δεν έχει λάβει ποτέ επιχορήγηση.
 • Τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ΕΟΠΥΥ, ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ. οφείλουν στο νοσοκομείο περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ. Το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» είχε χορηγήσει από τον Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι τον Απρίλιο του 2008 30 κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και το σύνολο των δαπανών και εξόδων για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, αμοιβές προσωπικού κ.λπ. από την ανωτέρω παραχώρηση των κλινών δεν έχουν εισπραχθεί.
 • Η έλλειψη ρευστότητας δεν αφήνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν να επιτελέσει το ευαγές έργο του, ήτοι δωρεάν νοσηλεία απόρων ασθενών το οποίο έφθανε μέχρι 6 εκατ. ετησίως. Το νοσοκομείο για δέκα περίπου μήνες, από 1-10-2010 μέχρι 15-10….., δεν είχε βεβαίωση καλής λειτουργίας με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων αφού δεν ήταν δυνατή η συνεργασία με δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.
 • Σε αντίθεση με τις ιδιωτικές κλινικές του κλάδου  παροχής υπηρεσιών υγείας είναι κοινωφελές ίδρυμα και όχι ανώνυμος εταιρία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την εισροή κεφαλαίων από τους μετόχους. Οι ρυθμίσεις γίνονται για τη διασφάλιση 1051 θέσεων εργασίας, οι οποίοι λόγω των έντονων προβλημάτων ρευστότητας παραμένουν απλήρωτοι για περίπου 78 μήνες. Πρόκειται για νοσοκομείο και οι ρυθμίσεις θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς τα έντονα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο έχουν αναγκάσει τους προμηθευτές αναλώσιμων και φαρμάκων να μη χορηγούν πίστωση.
 • Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται η δυνατότητα οι οικονομικοί πόροι που θα χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας και πληρωμής τυχόν κατασχέσεων να χρησιμοποιούνται για την αγορά των απαραίτητων αναλώσιμων και φαρμάκων. Αντιθέτως πριν τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ελλόχευε ο κίνδυνος άτακτου κλεισίματος με αποτέλεσμα την απώλεια των θέσεων εργασίας.
 • Για όλους τους παραπάνω λόγους η άμεση νομοθετική ρύθμιση των οικονομικών οφειλών του Ιδρύματος είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να προστατευθεί αποτελεσματικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Ερρίκος Ντυνάν προς το ΙΚΑ ώστε να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση αναγκαία για  την είσπραξη από την Marfin Egnatia Bank κεφαλαίων από αλληλόχρεο λογαριασμό  του ΕΟΠΥΥ και άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Ρύθμιση για προστασία του Ερρίκος Ντυνάν από οφειλές προς προμηθευτές και πιστωτές με την αναστολή της πάσης φύσεως πράξεως διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Από την ημερομηνία κοινοποίησης 30-10-2012 του πλαισίου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου το Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν έχει καταφέρει να εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ, διάφορα ασφαλιστικά, ιδιωτικές εταιρίες και να εκταμιεύσει από Marfin Egnatia Bank κεφάλαια για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να πληρώσει δύο από τους οφειλόμενους μισθούς στο προσωπικό.
 • Αναφορικά με το 2ο άρθρο που ρυθμίζει τις διατάξεις επιλογής στελεχών για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, ΣΕΥΥΠ, αναφέρεται ότι οι θέσεις του ΣΕΥΥΠ πρέπει να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό, με επανακαθορισμό των αναγκαίων κριτηρίων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου αυτά τα κριτήρια να συμπίπτουν με τα βαθμολογικά κριτήρια του νόμου 4024/2011, όπως αυτά διαμορφώθηκαν και με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου  προσέλκυσης υποψηφίων επιθεωρητών υγείας με τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας από όλους τους υπαλλήλους που κατέχουν βαθμό Γ΄ και που υπηρετούν  σε όλα τα Υπουργεία, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό υψηλότερα ποσοστά εξειδίκευσης για τους υποψηφίους, υψηλότερες γνωστικές απαιτήσεις, εμπειρία και εξειδίκευση. Αντίστοιχα στις θέσεις των βοηθών επιθεωρητών οι αποσπώμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον βαθμό Δ΄ του νέου βαθμολογίου αντί του Β΄ βαθμού που χρειαζόταν βάσει του προϊσχύοντος βαθμολογίου.
 • Τέλος όσον αφορά το 3ο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το άρθρο αυτό στοχεύει στη ρύθμιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια και τα κλειστά νοσήλια και που συνιστά πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
 • Λόγω της οικονομικής κρίσης και με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών με την υπ. Αριθμ. 18051/27.3.2012 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών δόθηκε έκπτωση περίπου σε ποσοστό 30% για κάθε κλειστό ή ενοποιημένο νοσήλιο για το διάστημα   από 1/3/2012 έως 30/6/2012 προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Όμως καμία πρόβλεψη δεν έγινε για το διάστημα μετά  την 1/7/2012 και καμία έκπτωση δεν είχε προβλεφθεί στην τιμολόγηση ΚΕΝ. Από την άλλη πλευρά τα νοσήλια καθορίζονται εφεξής με ΚΥΑ η οποία απαραίτητα θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του ΚΕΣΥ. Το παρόν άρθρο λοιπόν στοχεύει στην επίλυση του προβλήματος αυτού και επιστημονικά και με αναδρομική ισχύ ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ που να επιλύσει το ζήτημα των εκπτώσεων επί του ΚΕΝ καλύπτοντας και το παρελθόν διάστημα από την 1/7/2012 μέχρι και σήμερα.

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ

 • Ας δούμε όμως και την ουσία. Με την Πράξη αυτή  για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν που προηγήθηκε στο τέλος του Οκτωβρίου, το Υπουργείο Υγείας χορήγησε στο Κοινωφελές Ίδρυμα ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι 31/12/2012 και άρα του έδωσε τη δυνατότητα είσπραξης οφειλομένων ποσών από τον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια το περιθώριο πληρωμής μέρος των δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους και των χρεών προς τρίτους.
 • Ταυτόχρονα βέβαια ανέστειλε μέχρι 31/1/2013 κάθε προσφυγή σε ένδικα μέσα από την πλευρά των πιστωτών του Ιδρύματος. Δηλαδή, ενώ προφανώς είναι θετικό το γεγονός ότι οι 1.200 εργαζόμενοι του νοσοκομείου που ήταν απλήρωτοι για μήνες μπόρεσαν να πάρουν ένα μισθό, το σημαντικό είναι ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  δεν αντιμετωπίστηκε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη όπως λέει το σχέδιο νόμου, ούτε φυσικά επιλύθηκε το πρόβλημα της μη έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων που έχει οδηγήσει  στην εξαθλίωση του προσωπικού. Πολύ περισσότερο δε δεν διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου,  ούτε εξασφαλίζονται οι  θέσεις εργασίας όπως παραπειστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
 • Η μόνη που διευκολύνεται με τη ρύθμιση αυτή είναι η διαδικασία πώλησης του νοσοκομείου σε ιδιώτες, που είναι ήδη σε εξέλιξη. Μία διαδικασία αμφίβολου αποτελέσματος, αφού και στο παρελθόν επιχειρήθηκε με την ένθερμη υποστήριξη της Υπουργίας Λοβέρδου, αλλά χωρίς αίσιο τέλος. Και ο λόγος είναι ότι ο Ερρίκος Ντυνάν βρίσκεται όντως σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, μόνο που για την εξέλιξη αυτή δεν ευθύνεται τόσο η κρίση, η οικονομική αδυναμία του ΕΟΠΥΥ και τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, αλλά η διαχρονικά αδιαφανής και μη χρηστή διαχείριση του Ιδρύματος, η διαμάχη ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων για την εκμετάλλευσή του και βεβαίως η ανοχή και συγκάλυψη των ατασθαλιών από το διαπλεκόμενο  πολιτικό σύστημα της χώρας και από τις κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας που ενώ διόριζαν, 3 στα 7 μέλη του Δ.Σ., παρίσταναν τις ανήξερες και τις ανεύθυνες για την προϊούσα χρεοκοπία του Ιδρύματος.
 • Ποιος πραγματικά θα μας εξηγήσει πώς ένα νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών και υψηλής ζήτησης, με ιδιωτικοοικονομικό management υποτίθεται, που ήταν υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, κατέληξε να χρωστά περίπου 240 εκατ. ευρώ, να μην καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και να έχει τους εργαζόμενούς του, που με το φιλότιμο και την ευσυνειδησία τους το κρατούν ακόμη όρθιο, απλήρωτους για μήνες.
 • Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την απίστευτη εξέλιξη που κινδυνεύει πραγματικά να οδηγήσει στο κλείσιμο του νοσοκομείου; Γιατί παρά τις επισημάνσεις πολλών και πρώτα από όλα των εργαζομένων, γιατί παρά την κατά καιρούς δημοσιοποίηση στοιχείων, παρά την γνωστή κατάσταση, κανείς δεν ασχολήθηκε σοβαρά με τον έλεγχο της διαχείρισης του Ερρίκος Ντυνάν, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την εξυγίανση και την ανοδιοργάνωσή του, αλλά όλοι φρόντιζαν να προετοιμάζουν την ιδιωτικοποίησή του. Τι είδους πολιτική ασυλία απολαμβάνει η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού;
 •  Σήμερα ο Υπουργός Υγείας φαίνεται να «νίπτει τας χείρας του» και δηλώνει ότι εάν δεν προχωρήσει η πώληση, το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει και το κλείσιμο του νοσοκομείου είναι μονόδρομος. Είναι ο γνωστός μονόδρομος της ελεύθερης αγοράς που ρυθμίζει τα πάντα, χωρίς τον κρατικό παρεμβατισμό που εμποδίζει υποτίθεται τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα.
 • ως ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία, διατυπώνουμε την πολιτική μας θέση ότι η βιωσιμότητα του νοσοκομείου, η συνέχιση της λειτουργίας του και η διατήρηση του κοινωφελούς του χαρακτήρα, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο στην προοπτική της ένταξής του στο ΕΣΥ, προφανώς μετά από αυστηρό διαχειριστικό έλεγχο και απόδοση ευθυνών και με απόλυτη προτεραιότητα την κατοχύρωση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
 • Η Κυβέρνηση θεωρεί υποχρέωσή της να ευνοήσει τον κερδοσκοπικό ανταγωνισμό των εγχώριων και εξωχώριων επιχειρηματικών ομίλων για την ωμή ενός φιλέτου στο χώρο της υγείας. Εμείς διεκδικούμε την αξιοποίηση ενός σύγχρονου νοσοκομείου από το δημόσιο σύστημα που όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχει σοβαρά ελλείμματα σε υποδομές και εξοπλισμό, πάντα βέβαια στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού για τις νοσοκομειακές υπηρεσίες της Αθήνας και πάντα με όρους κάλυψης πραγματικών αναγκών, καθολικής και δωρεάν πρόσβασης των πολιτών, διαφάνειας, ελέγχου ποιότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Αυτά όσον αφορά το πρώτο άρθρο του σχεδίου νόμου.
 • Όσον αφορά το δεύτερο άρθρο, με θέμα τις ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας:Πρώτον, το ΣΕΥΥΠ είναι ένα Σώμα που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας, δεν λογοδοτεί πουθενά, ασκεί μόνο κατασταλτικό έλεγχο μετά από καταγγελίες και όχι αυτεπάγγελτα ή προληπτικά με στόχο την καταγραφή των δυσλειτουργιών και την υποβολή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία για τη διόρθωση των κακώς κείμενων και τη βελτίωση βέβαια των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Δεύτερον, η λειτουργία του ΣΕΥΥΠ δεν έχει μέχρι σήμερα συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων συναλλαγής, προκλητής ζήτησης, σπατάλης και διαφθοράς που διαχρονικά ενδημούν στο ΕΣΥ. Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη έκθεση αξιολόγησης των υπηρεσιών. Έτσι, η μόνη χρησιμότητα που μπορεί να του αναγνωρίσει κάποιος  είναι η διευκόλυνση  της επικοινωνιακής στρατηγικής των εκάστοτε Υπουργών Υγείας για δήθεν κάθαρση και νοικοκύρεμα στο χώρο της υγείας.
 • Τρίτον, το πρόβλημα με τη στελέχωση του ΣΕΥΥΠ, δεν είναι τόσο τα βαθμολογικά  προσόντα και η διεύρυνση των κατηγοριών των υπαλλήλων που μπορούν να αποσπαστούν, αλλά η έλλειψη συγκεκριμένων και μετρήσιμων κριτηρίων επιλογής και η αποκλειστική επιλογή με τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία καλείται να αξιολογήσει την προσωπικότητα και την ικανότητα των υποψηφίων για άσκηση καθηκόντων επιθεωρητή, γεγονός που ευνοεί την αυθαιρεσία και φυσικά την ημετεροκρατία.
 • Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι για τις θέσεις επιθεωρητών μπορούν εκτός των μονίμων υπαλλήλων, να αποσπαστούν και υπάλληλοι, οι γνωστοί ΙΔΑΧ, που αυτή την περίοδο είναι στο στόχαστρο, ενώ αυτό δεν προβλέπεται για τους βοηθούς επιθεωρητές. Περιμένουμε μία εξήγηση γι’ αυτή τη διάκριση.
 • Μία ερώτηση, είναι αλήθεια ότι στη δημόσια πρόσκληση για επιθεωρητές που έγινε το 2011, δεν συζητήθηκε καμία θέση υγειονομικού επιθεωρητή, αλλά μόνο διοικητικού, οικονομικού και κοινωνικού επιθεωρητή; Εκφράζει αυτό μία σαφέστατη έμφαση στην οικονομική λογιστική απόδοση των νοσοκομείων και μία υποτίμηση του ελέγχου των συνθηκών  υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή όχι;
 • Όσον αφορά το τρίτο άρθρο, για τα ΚΕΝ, που ρυθμίζει αναδρομικά τη δυνατότητα έκπτωσης 30% με Υπουργική Απόφαση προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τον ΕΟΠΥΥ : Τα αυξημένα ΚΕΝ και τα DRGIS δεν προωθήθηκαν ως εργαλείο εξορθολογισμού και ρεαλιστικής προσέγγισης του κόστους νοσηλείας ανά διαγνωστική θεραπευτική κατηγορία, αλλά ως μηχανισμός λογιστικής εξυγίανσης των νοσοκομείων και πλασματικού ισοσκελισμού των προϋπολογισμών τους με έσοδα όμως που είναι αδύνατον να εισπράττουν από τη μία και ταυτόχρονα εκτίναξης της δαπάνης που οφείλει να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και μαιευτήρια από την άλλη. Στην ουσία τα ΚΕΝ αύξησαν το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων και του ΕΟΠΥΥ προς τα  νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές και στην πράξη αποτέλεσαν όχημα μεταφοράς δημόσιων πόρων στον επιχειρηματικό τομέα της υγείας, μόνο που τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να περιμένουν τα οφειλόμενα σε συνθήκες λειτουργικής κατάρρευσης με τραγικές ελλείψεις  σε προσωπικό υλικό και φάρμακα, ενώ τα ιδιωτικά νοσοκομεία μπορεί να επιβιώνουν με υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, με απολύσεις και απλήρωτη εργασία και με το 30% της συμμετοχής των ασθενών που εισπράττουν, 50% για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που τους υποσχέθηκαν ισότητα στην οικονομική αφαίμαξη. Από το «υγεία για όλους» της Alma Αta, στην Ελλάδα του Μνημονίου και της ανθρωπιστικής κρίσης εδραιώνεται το «υγεία μόνο για τους πλούσιους».

 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ)

 • ότι το θέμα του ΕΡΡΙΚΟΣ – ΝΤΥΝΑΝ, συνολικά, έχει συζητηθεί έξι ή εφτά φορές. Μάλιστα υπάρχει και μια εξώδικη πρόσκληση του σωματείου των εργαζομένων προς τον Υπουργό, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου του 2012, όπου πράγματι έλεγαν για την άσχημη κατάσταση που και εσείς γνωρίζετε. Εκεί φαίνεται ότι ενώ το Υπουργείο είχε την εποπτεία, μέχρι και πρόσφατα, μέχρι τα μέσα της χρονιάς, με τρία στελέχη μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να ερχόμαστε μετά σαν τις μωρές παρθένες στο παρά πέντε και να ρυθμίσουμε μια κατάσταση, πράγματι, λέγοντας ότι το κάνουμε κυρίως, πρωτίστως, όπως λέγεται, για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών. Προφανώς η υγεία των ασθενών είναι πάνω απ’ όλα, αλλά υπενθυμίζω εδώ ότι αυτό που έρχεται σήμερα, μπορεί να έρθει πάλι και σε  δύο μήνες. Δηλαδή θα έρθουμε Γενάρη και θα πούμε δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα, μια καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ξανά και ξανά, όπως κάναμε και με τις ομάδες στο πρωτάθλημα, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
 • είναι πράγματι κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών των ρυθμίσεων που έχει το Υπουργείο, λέει, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία; Όχι. Θεωρείτε ότι θα λύσει το πρόβλημα; Όχι, όχι, όχι, λέει σε όλα τα θέματα όχι.
 • είναι κάτι που  είναι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το νοσοκομείο .
 • με αυτή την ευκαιρία ή με αυτή την πρόφαση ή με αυτή την αιτιολογία, να δοθεί μια λύση οριστική στο ζήτημα, το οποίο έρχεται και επανέρχεται .
 • Φθάσαμε στο απροχώρητο και πράγματι το ΕΡΡΙΚΟΣ – ΝΤΥΝΑΝ δεν είναι ένα οποιοδήποτε νοσοκομείο, ούτε είχε μια εύκολη υπόθεση.
 • Για το δεύτερο άρθρο:  Πράγματι είναι λίγο τυπικά τα ζητήματα, για το πώς θα στελεχωθεί το ΣΕΥΠ, αφού ο πρόεδρος της επιτροπής υποψηφίων είχε παραιτηθεί αιφνιδίως, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Έπρεπε να επαναληφθεί η διαδικασία με νεα πρόσκληση.
 • τρίτο άρθρο, για τα ΚΕΝ. και τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που θα εκδίδονται πλέον κατόπιν και σύμφωνης γνώμης του ΚΕΣΥ : τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια ότι δεν είναι κάτι απλό. Είναι κάτι το οποίο σε άλλες χώρες πήρε χρόνια για να εφαρμοστούν. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται εδώ στην Ελλάδα, αν γίνεται έτσι όπως πρέπει να γίνεται και τεράστιες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο ζήτημα.
 • με ποια λογική γίνεται, είναι ότι όπως αναφέρεται μέσα, οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, θα εκδίδονται πλέον, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του ΚΕΣΥ. Κατά πόσο είναι λογικό να εμπλέκεται και το ΚΕΣΥ σε αυτή τη διαδικασία Βάσει του νόμου το ΚΕΣΥ  είναι υποχρεωμένο να συμβουλεύει την Κυβέρνηση και όχι να επιβάλλει τη γνώμη του. Ίσως σε μια ιδανική κατάσταση, σε μια ιδανική κοινωνία, η συμβολή του κεντρικού συμβουλίου υγείας για τέτοια θέματα να ήταν επιβεβλημένη.
 • προφανώς, η απόδοση του αναδρομικής ισχύος στη διάταξη περί καθορισμού κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων συντελεί στη δυνατότητα έγκρισης της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών, που ρυθμίζει την παροχή έκδοσης ύψους 30%.
 • για την τροπολογία ο απέσυρε ο Υπουργός:  Από τη στιγμή που την απέσυρε, οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, σαν ένα μέλος της τρικομματικής Κυβέρνησης, που στηρίζουμε αυτή την Κυβέρνηση και που θέλουμε να πετύχει, για το καλό του τόπου, δεν είναι σωστό να έχουμε τέτοιου είδους πρακτικές, δηλαδή να ενημερωνόμαστε  από την ανάρτηση στο διαδίκτυο, στο «σάιτ» της Βουλής. Καλό είναι να μην αιφνιδιαζόμαστε. Γιατί όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο και πραγματικά μιλάμε για μια τροπολογία, η οποία επειδή λέμε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, δεν ήταν καν λεπτομέρειες, ήταν 26 σελίδες. Και αν δείτε όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν μέσα, είναι ατάκτως ερριμένα  διά παντός επιστητού. Είναι δυνατόν εμείς να ξέρουμε άποψη, χωρίς να γνωρίζουμε τα ζητήματα; Θα σας πω ότι ένα άρθρο της τροπολογίας έλεγε για παράδειγμα, κατάργηση των άρθρων περί προμηθειών, που ψηφίσαμε το 2011, το ένα, δύο, τρία, τέσσερα, μέχρι το δώδεκα. Το εννιά, για παράδειγμα, που είχε ψηφιστεί τότε, είχε τον καθορισμό των εννοιών προδιαγραφών προτύπων ανά τεχνολογικό προϊόν, τη δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών, τη σύνταξη προτύπων, διακηρύξεις των συμβάσεων προμηθειών και τα λοιπά. Τα καταργούμε αυτά, για να πάμε, πού; Στο 2007; Αυτό δεν ήταν κατανοητό.
 •  Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τον Υπουργό  να το ξαναδεί, σαν έμπειρος κοινοβουλευτικός που είναι, πράγματι είδε το πρόβλημα και το απέσυρε.

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ (Ειδικός Αγορητής των ΑΝ.ΕΛ.)

 • το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν είναι κοινωφελές ίδρυμα, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Η ζοφερή πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η οικονομική του κατάσταση είναι απελπιστική αφού οφείλει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Οφείλει περίπου 90 εκατ. ευρώ σε τράπεζες, 120 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και σε άλλους, απασχολεί περίπου 1.100 εργαζόμενους οι οποίοι έχουν να πληρωθούν 5-7 μήνες και τους οφείλει 5 εκατομμύρια ευρώ.
 •  Όπως αναφέρει ο σύλλογος των εργαζομένων είναι αποτέλεσμα χρόνιων διαχειριστικών αδυναμιών και δυσλειτουργιών, καθώς και ενδεχόμενα περιπτώσεων αδιαφανούς διαχείρισης. Σύμφωνα με το καταστατικό του ιδρύματος ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο του ιδρύματος, του υποβάλλονται κάθε χρόνο σε καταστάσεις απολογισμού, ισολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ.. Αυτό σημαίνει ότι διαχρονικά το Υπουργείο γνώριζε την πραγματική οικονομική κατάσταση του ιδρύματος και παρά ταύτα δεν ζητήθηκε ποτέ διορισμός ορκωτού ελεγκτή ή να γίνει οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος.
 • Το νομοσχέδιο που συζητάμε αφορά στην κύρωση, της από 30/10/12 πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της δημοκρατίας μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου και αφορά ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς αυτού ιδρύματος.
 • Με αυτή την πράξη, νομοθετικού περιεχομένου, επιτρέπεται η χορήγηση στο ως άνω ίδρυμα ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι 31/12/12, χωρίς παρακράτηση κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
 • Δεν διευκρινίζεται, ούτε αιτιολογείται η χορήγησης αυτής της ασφαλιστικής ενημερότητας, ευλόγως μπορεί να διερωτηθεί κανείς εάν επιτρέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας για να μεταβιβαστεί το ακίνητο σε κάποιους αγοραστές, για να συσταθεί σε αυτό κάποιο δικαίωμα ή για κάποιο άλλο λόγο; Επίσης, διατάσσεται η αναστολή από 1/7/2012 μέχρι και την 31/1/2013 πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου που επισπεύδονται ή ασκούνται από πιστωτές του ιδρύματος. Αυτό το μέτρο πράγματι θα δώσει μια ανάσα το ίδρυμα. Με τη νομοθετική ρύθμιση που γίνεται εάν πράγματι έχει στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, εμείς θα συμφωνήσουμε.
 •  Συμφωνούμε με την προϋπόθεση ότι το νοσοκομείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του για το καλό των ασθενών, χωρίς ανεξέλεγκτες οικονομικές επιβαρύνσεις σε βάρος του κράτους και φυσικά ότι θα εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με δική τους ανοχή και δραστηριότητα κρατούν σήμερα ανοιχτό το νοσοκομείο.
 • Ελπίζουμε ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για να μην οδηγηθεί το ακίνητο του νοσοκομείου σε πλειστηριασμό, πράγμα που θα αποβεί εις βάρος των εργαζομένων. Είναι γεγονός ότι εάν βγει το νοσοκομείο σε πλειστηριασμό οι εργαζόμενοι απολύονται. Εμείς θέλουμε το Ερρίκος Ντυνάν να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα προς όφελος των ασθενών χωρίς σπατάλη δημοσίου χρήματος και φυσικά χωρίς απόλυση των εργαζομένων. Καλό είναι να διευκρινιστεί εάν έχει ασφαλιστεί η καταβολή των οφειλομένων, σε περίπου 1.100 εργαζόμενος που παραμένουν απλήρωτοι όπως σας είπα για 5-7 μήνες. Επίσης το νομοσχέδιο αυτό προβαίνει σε παρεμβάσεις προς τα προσόντα των υποψηφίων για τη στελέχωση του σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας με το δεύτερο ΕΑΦ.
 • Προβλέπει αναγκαίες αλλαγές στα κριτήρια και την κατάληψη των θέσεων επιθεωρητών και των τριών ειδικοτήτων, υγειονομικών, διοικητικών, οικονομικών και κοινωνικών, αλλά και τις θέσεις βοηθών επιθεωρητών. Λόγω αλλαγής της βαθμολογικής κλίμακας των δημοσίων υπαλλήλων, μετά την ισχύ του ν. 4024 του 2011 είναι πράγματι αναγκαία η προσαρμογή των προβλεπομένων προσόντων για τη στελέχωση του σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Εκτός αυτού με τη ρύθμιση του νομοσχεδίου διευρύνεται το πεδίο από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι, αφού στο ν. 4024 του 2011, κατέχουν βαθμό Α μόνο Γενικοί Διευθυντές που δεν θέλουν υποψηφιότητα για θέσεις επιθεωρητών. Επίσης, διευρύνεται το πεδίο των υποψηφίων αφού προβλέπεται δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας από όλους τους υπαλλήλους που κατέχουν βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε όλα τα Υπουργεία, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε ΟΤΑ, Α΄ και Β΄ βαθμού αρκεί φυσικά αυτό να αποδειχθεί ότι αυξάνει τα ποσοστά εξειδίκευση γνωστικού αντικειμένου και εμπειρίας και ότι εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή επιστημόνων από όλους τους τομείς του δημόσιου.
 • Ένα ακόμα θέμα αφορά αλλαγές στα νοσηλεία των ασθενών στα νοσοκομεία, είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές που αφορούν στην υγεία και στα νοσήλια των ασθενών, αλλά και στη συμμετοχή των ασθενών σε δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές των γιατρών, τα φάρμακα, τις εξετάσεις ακόμα και τα τηλεφωνικά ραντεβού. Σήμερα που οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με τις περικοπές των συντάξεων έχουν υποστεί, με την δυσβάστακτη φορολογία και με τα χαράτσια, έχουν οι περισσότερες φτάσει σε σημείο οικονομικής εξαθλίωσης. Θα πρέπει το κράτος, η πολιτεία στη δύσκολη αυτή στιγμή, στην δύσκολη οικονομική περίοδο να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους ασθενείς, διότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και σήμερα πρέπει κανείς να έχει καλή υγεία για να μπορέσει να αντέξει τα πολλαπλά βαρύ που σηκώνει.
 • Δυστυχώς, αντί να ακολουθηθεί αυτή η τακτική ακολουθείται μια πολιτική που επιβαρύνει τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, αλλά κυρίως τους άνεργους, με αποτέλεσμα 2 εκατ. Έλληνες να βρίσκονται όχι στα όρια της φτώχειας αλλά μέσα στη φτώχεια μειώνοντας τις συνέπειες ακόμη και στο χώρο της υγείας. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι να μην συνεχισθεί ακόμα περισσότερο η υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας που θα αποβούν εις βάρος της υγείας και εις βάρος της ζωής των ασθενών. Επιβάλλεται να στηριχθούν τα νοσοκομεία, από πλευράς προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, αναλώσιμων υλικών διότι όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα πολλά προβλήματα. Είναι καλό οι ρυθμίσεις που γίνονται για νοσήλια γιατί φέρουν μια ανάσα στις πλάτες αυτών που οικονομικά καταπιέζονται. Αυτόν πρέπει να είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί από δω και πέρα.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (Ειδικός Αγορητής της ΔΗΜ.ΑΡ.)

 • να μην εξετάσουμε αυτή την Κύρωση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απλώς ως μια «πράξη θανάτου», αλλά να είναι η ευκαιρία το γεγονός ότι συζητάμε αυτό το θέμα εδώ και να δούμε το πρόβλημα στο σύνολό του. Είναι μια θλιβερή ιστορία διότι ξεκινά με ένα πολύ σωστό εγχείρημα το οποίο είναι ότι μπορεί πλάι στο  Δημόσιο Κρατικό Σύστημα Υγείας και στο Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας να υπάρξει ένας τομέας Μη Κρατικός Δημοσίου Οφέλους.
 • Οι καταχρήσεις είναι γνωστές. Ένα Κοινωφελές Ίδρυμα με μισθούς δέκα και δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ. Ένα Κοινωφελές Ίδρυμα που οι γιατροί πληρώνονται με μισθό που δεν αντιστοιχεί στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά επιπλέον διακινούν και μια ιδιωτική πελατεία μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Ένα Κοινωφελές Ίδρυμα το οποίο στεγάζει ένα κερδοσκοπικό μαιευτήριο δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτό το μαιευτήριο να επωφεληθεί των διατάξεων που διέπουν τα κοινωφελή ιδρύματα ενώ είναι κερδοσκοπικό. Βέβαια, υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο προβάλλεται τακτικά από τους διαχειριστές του «Ερρίκος Ντυνάν» και είναι ότι δεν έλαβε ποτέ κρατικούς πόρους.
 • Αυτό είναι μια μισή αλήθεια και ένα μισό ψέμα. Πιθανώς, δεν έλαβε απευθείας ενίσχυση από το κράτος, αλλά πρέπει να πούμε δύο πράγματα.
 • Πρώτον, επωφελήθηκε από τις διατάξεις του κοινωφελούς ιδρύματος για παράδειγμα με το θέμα του ΦΠΑ
 • Δεύτερον, οι ιδιωτικοί πόροι βάσει των οποίων λειτούργησε το «Ερρίκος Ντυνάν» δεν είναι ιδιωτικοί πόροι όπως αυτοί που διακινούνται στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα. Είναι ιδιωτικοί πόροι που προήλθαν από δωρεές των πολιτών που έκαναν αυτές τις δωρεές στον «Ερυθρό Σταυρό» με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχει ευθύνη της πολιτείας διότι δεν μπορεί να επεμβαίνει στην διαχείριση αυτών των πόρων, αλλά οφείλει να εγγυάται τη σωστή διαχείριση αυτών των πόρων.
 • Πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση όπου όταν ένας πολίτης δίνει 50 ή 100 ευρώ, σε μια Μ.Κ.Ο. πρέπει να ξέρει ότι η πολιτεία θα εγγυηθεί ότι αυτά τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, όπως, δυστυχώς, θα συμβεί πιθανώς, αν το αφήσουμε με το «Ερρίκος Ντυνάν».
 • Κάνουμε δύο προτάσεις. Πρώτον, ως Κοινοβούλιο, έχουμε το χρέος, όχι το δικαίωμα, να εξετάσουμε πώς φτάσαμε σ’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Στο σημείο αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει μια σοβαρή δυσλειτουργία της ίδιας της Επιτροπής. Τα περασμένα δύο χρόνια το θέμα του Ερρίκος Ντυνάν, ήλθε τουλάχιστον τρεις τέσσερις φορές σ’ αυτή την Επιτροπή, κάθε φορά για μια ενημέρωση, ποτέ δεν έγινε καμία ουσιαστική εξέταση αυτού του θέματος και ποτέ δεν καταλήξαμε σε κανένα συμπέρασμα, πλην στο να υπάρξει εκ μέρους του προηγούμενου Υπουργείου μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου παραμονή των εκλογών, που άνοιγε το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και που δεν συζητήθηκε ποτέ.
 •  εάν οι εξεταστικές Επιτροπές έχουν ένα νόημα, πέρα από το να αποτελούν ένα πεδίο κομματικής ξιφομαχίας, εδώ μπορούμε να το αποδείξουμε. Εδώ πραγματικά, υπάρχει αντικείμενο να υπάρξει μια εξεταστική Επιτροπή, για το πως αυτό το εγχείρημα καταστράφηκε, ποιες είναι οι ευθύνες. Απευθύνομαι κυρίως στα κόμματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως ξέρετε, δυστυχώς η ΔΗΜΑΡ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
 • Δεύτερον, θα διατυπώσω μια διαφωνία σχετικά με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι το να εκχωρήσουμε το Ερρίκος Ντυνάν στον κερδοσκοπικό εμπορικό ιδιωτικό τομέα, είναι μια προδοσία του αρχικού εγχειρήματος, όπως προδοσία του αρχικού εγχειρήματος επίσης είναι να το εντάξουμε στον κρατικό δημόσιο τομέα. Το Ερρίκος Ντυνάν είχε ένα σκοπό, είχε ένα νόημα, είχε ένα όραμα. Αυτό το όραμα πρέπει να το υπερασπίσουμε. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, ήταν από τα θετικά που έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση, η θέσπιση ενός πλαισίου κοινωνικής οικονομίας. Προτείνω, λοιπόν, να ανοίξει μια διαβούλευση κύριε Υπουργέ, με τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, έτσι ώστε να εξετάσουμε τις δυνατότητες να ενταχθεί το Ερρίκος Ντυνάν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και να εξυπηρετήσει τον αρχικό του σκοπό.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ (Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»)

 

 • οι εργαζόμενοι αυτή την στιγμή στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ είναι 1060. Όλο το προσωπικό είναι περίπου 840 και 220 περίπου ιατροί. Είμαστε περίπου 8 μήνες απλήρωτοι και η κατάσταση πλέον είναι τραγική. Βρίσκονται ήδη 150 άτομα σε επίσχεση εργασίας.
 • Σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να πω ότι στο δεύτερο σκέλος που αναφέρει για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012-31/1/2013 αναστέλλονται οι πάσης φύσεως διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα σχετικά, αλλά δεν βλέπουμε από εκεί να εξαιρεί τους εργαζόμενους. Άρα, πώς κόπτονται για τους εργαζόμενους και στην ουσία τους δένουν τα χέρια ώστε να μην μπορούν να προσφύγουν, γιατί έχουμε ξεκινήσει διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και ξαφνικά με την Πράξη αυτή παγώνουν τα πάντα. Είμαστε υπέρ της Πράξης, αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα οι εργαζόμενοι πρέπει να εξαιρεθούν από αυτό.
 • Όταν ανέλαβε χρέη Υπουργού ο κ. Λυκουρέντζος είχαμε όντως συνεχόμενες συναντήσεις και μάλιστα, είχαμε και προτροπή από τον Υπουργό να μην προχωρήσουμε και να μην φθάσουμε στα άκρα, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο για να σωθεί το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. Πήραμε για άλλη μια φορά υποσχέσεις.Από εκεί και πέρα, επειδή είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που ερχόμαστε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, σήμερα, χθες μάλλον, πρέπει να βγούμε από εδώ με λύση. Δεν πάει άλλο.
 • Δεν μπορεί να δίνουμε δύο μήνες παράταση ζωής στο  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και μετά από δύο μήνες πάλι τα ίδια. Άρα, ο Υπουργός και η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς θέλουμε λύση για βιωσιμότητα του νοσοκομείου, εξόφληση των δεδουλευμένων άμεσα και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Με τερτίπια δεν λύνονται τα προβλήματα. Είναι σαν να έχουμε έναν καρκινοπαθή και να προσπαθούμε να τον κρατήσουμε στη ζωή με ενέσεις. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αυτό κάνει. Και μάλιστα μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός ότι όντως θα βοηθήσει και οικονομικά, για να μας κατεβάζει τους μισθούς. Πάλι υποσχέσεις.
 •  Και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τα ίδια είχαμε και τώρα πάλι τα ίδια. Πρέπει λοιπόν άμεσα να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι από τα ασφαλιστικά μέτρα και ένα δικαίωμα που έχουμε να προσφύγουμε και αυτό μας το αφαιρούν, όπως επίσης είπα εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και όχι άλλες υποσχέσεις. Κουραστήκαμε να ακούμε υποσχέσεις. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και μην σφυρίζει αδιάφορα το Υπουργείο, έχει ευθύνες. Τελειώνει το 2012 και έχουμε πάρει μόνο 3 μισθούς, γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλισθεί η μισθοδοσία και μέσω ΕΟΠΥΥ μπορούν. Το Υπουργείο μπορεί να παρέμβει.
 • Το ότι το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έφθασε εδώ οφείλεται όντως και σε κακοδιαχείριση. Αυτό είναι αλήθεια και δεν το κρύβει κανείς. Οι μισθοί όντως ήταν υψηλοί. Να γίνει άμεσα έλεγχος και απ’ ότι ακούσαμε προηγουμένως τα προηγούμενα πρακτικά έχουν πάει στον Εισαγγελέα, για να δούμε πώς έφθασε ένα τέτοιο κόσμημα σε αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει όλοι και τα πολιτικά κόμματα αλλά περισσότερο το Υπουργείο Υγείας πόσο μάλλον ο Υπουργός, να αναλάβει τις ευθύνες του και όχι άλλες υποσχέσεις. Γιατί στην ΔΕΗ και σε οποιονδήποτε άλλον χρωστάμε δεν θα δώσουμε υποσχέσεις και σε εμένα προσωπικά, μου ήρθε χαρτί για να μου κόψουν το ρεύμα. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί άμεσα λύση και από εδώ ο Υπουργός πριν φύγει να μας πει τι θα κάνει με το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ άμεσα.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Αναφέρθηκε από κυρίες και κυρίους συναδέλφους, η ιστορία του «Ερρίκος Ντυνάν», η οποία μας έχει απασχολήσει όλους κατά το παρελθόν και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 21 Ιουνίου του 2012 και σε λιγότερο από μία εβδομάδα ήρθα αντιμέτωπος με το πρόβλημα του «Ερρίκος Ντυνάν». Οι επιλογές ήταν δύο: Η μία ήταν να περιοριστώ σε αυτό, το οποίο ορίζει ο νόμος ως καθήκοντα και αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας, που περιορίζονται στην επιστημονική εποπτεία Κοινωφελούς Ιδρύματος. Η δεύτερη ήταν να αποφασίσω να δώσω τη μάχη, να στηρίξω το «Ερρίκος Ντυνάν», ώστε να παραμείνει Νοσοκομείο εν λειτουργία και να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων.

Όμως, πρέπει, πριν διατυπώσουμε τις προτάσεις μας και ασκήσουμε κριτική απέναντι στον Υπουργό και την πολιτική ηγεσία, να έχουμε πλήρη γνώση της πραγματικότητας. Είναι καλοδεχούμενες οι προτάσεις, με τις οποίες, με έναν μαγικό τρόπο, επιλύονται τα προβλήματα, γιατί ακούγονται και ευχάριστα, αλλά οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται και με λύσεις, πως θα εξασφαλίζονται, δηλαδή, πόροι, ποιος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πόρους, με ποια διαδικασία και ποιο είναι το περιβάλλον, μέσα στο οποίο κινούμαστε για την υπόθεσή του «Ερρίκος Ντυνάν».

Οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι που τοποθετηθήκατε, ουδείς αναφέρθηκε στην υπόθεση δάνειο τράπεζας. Δεν είναι το  «Ερρίκος Ντυνάν» στην ιδιοκτησία του ελληνικού Κράτους, δεν έχει δικαιοδοσία επί των περιουσιακών στοιχείων το Υπουργείο Υγείας. Έχουν η τράπεζα, η οποία έχει δώσει ένα δάνειο, της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ, είναι οι προμηθευτές, είναι οι εργαζόμενοι, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Υπουργός Υγείας καλείται να πάρει αποφάσεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον, διότι η χώρα έχει νόμους, έχει Σύνταγμα, το οποίο δεν μπορεί να περιφρονεί κανένας Υπουργός για οποιοδήποτε ηθικό, σημαντικό, αγαθό σκοπό, ένας εκ των οποίων ετέθη από όλες τις πλευρές και είναι η διασφάλιση των θέσεων εργαζομένων.

Το δεύτερο κεφάλαιο του ελέγχου, να είστε βέβαιοι και βέβαιες, ότι από τη δική μου πλευρά η όποια αρμοδιότητα υπάρχει από το νόμο και η όποια ευθύνη μου αναλογεί, θα εξαντληθεί, πλήρως, και με αμείλικτο τρόπο. Έρχομαι, λοιπόν, να αποφασίσω, αν πρέπει ως Υπουργός Υγείας να κινήσω όλες τις διαδικασίες, για να παραμείνει το Νοσοκομείο ανοιχτό. Η άλλη επιλογή είναι να κλείσει το Νοσοκομείο, αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν δεν είχαν προηγηθεί, όσα προηγήθηκαν.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είναι η πρώτη του Υπουργείου Υγείας και η μοναδική μέχρι τώρα δεν υπεγράφη, δεν την εισηγηθήκαμε, για να ακολουθήσουμε τα όσα είπε ο αξιότιμος συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διακατεχόμεθα από αντιδημοκρατική λογική, δεν περιφρονούμε το Κοινοβούλιο, δεν περιφρονούμε το Σύνταγμα και καλό θα ήταν στην κριτική μας να είμαστε περισσότερο συγκρατημένοι, διότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν βλάπτουν τη σημερινή κυβέρνηση, δεν βλάπτουν τον ομιλούντα Υπουργό, βλάπτουν την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος, ως Υπουργός να εκδώσω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να εισπράξουν ότι μπορούσαμε να εισπράξουν στο μεσοδιάστημα και η μόνη λύση ήταν αυτή, διότι στο παρελθόν η διοίκηση του Ι.Κ.Α. παρείχε πολλές φορές ασφαλιστική ενημερότητα, είχε κινηθεί στα όρια της νομιμότητας και δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εκ παραλλήλου, η Ελληνική κυβέρνηση και με άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κινήθηκε και προς την τράπεζα και προς την Κυπριακή Δημοκρατία και ενεπλάκη και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Μηταράκης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τις διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες με διαφάνεια, με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο, θα εκδηλωθούν προσφορές για να αναλάβει κάποιο εταιρικό σχήμα τη διοίκηση και τα οικονομικά του νοσοκομείου. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός, δεν είμαστε επιχειρηματίες ούτε θέλουμε να δηλώσουμε την εύνοια προς κάποια κατεύθυνση. Εμείς, δώσαμε την εντολή να κινηθεί η διαδικασία των προσφορών με διαφάνεια, με ανοιχτό τρόπο, χωρίς παρεμβάσεις και ευχόμαστε να τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία και να υπάρξει τελικά δεσμευτική πρόταση που θα οδηγήσει τελικά στην επιβίωση του νοσοκομείου. Διότι, όλα αυτά που συζητούμε, εάν δεν υπάρξει αυτή η λύση, όχι μόνο δεν θα έχουν νόημα, αλλά η επόμενη μέρα θα είναι οδυνηρή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το είπε σωστά ο κ. Βουδούρης, ότι δεν ανήκει στο κράτος το νοσοκομείο, ούτε σε ιδιώτη και δυστυχώς αυτό το καθεστώς δεν δίνει τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων.

Σε ό,τι αφορά τα διαχειριστικά, δυστυχώς, η υπόθεση αυτή συνδέεται και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταύρο και δυστυχώς, σας ενημερώνω ότι και από την πλευρά του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν μη ευχάριστες εκτιμήσεις για τον τρόπο που λειτούργησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταύρος. Έχουμε υποχρέωση ως κυβέρνηση και ως Βουλευτές αυτής της χώρας, θεσμούς του επιπέδου του Ερυθρού Σταυρού, να προστατεύσουμε το κύρος τους και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους και τα προβλήματα μας στο εσωτερικό της χώρας μας και σας διαβεβαιώνω ότι έχω δώσει τις εντολές, συναντήθηκα προσφάτως με τον νέο Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υποδεικνύει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έτσι ώστε να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για όσα έχουν γίνει, εγώ είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση για να εξεταστούν και να καταλογιστούν ευθύνες. Δεν θέλω να καταλογίσω ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, γιατί ο ρόλος του πολιτικού και του Υπουργού δεν είναι ο ρόλος του Εισαγγελέα. Η δουλειά μας είναι να ασκούμε τις αρμοδιότητες μας, να εξαντλούμε τα περιθώρια των αρμοδιοτήτων μας και να αναμένουμε τα συμπεράσματα των αρμοδίων υπηρεσιών και της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να σας πω ότι αποδέχομαι την πρόταση του κ. Κουρουμπλή, τα όποια πορίσματα ή εκθέσεις υπάρχουν, βεβαίως και να έρθουν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα διευκολύνω με κάθε τρόπο και όποια δυνατότητα έχω, ούτως ώστε να φτάσουν εδώ οι φάκελοι, οι εκθέσεις και οτιδήποτε υπάρχει.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι καθημερινή αγωνία όλων μας, να παραμείνει το νοσοκομείο σε λειτουργία, να διασφαλιστούν οι θέσεις των εργαζομένων και εγώ προσωπικά θα αισθάνομαι ότι έχω συμβάλει σε κάτι, αν με τις διαδικασίες που ακολουθούμε φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπροσθέτως, για όλες αυτές τις κινήσεις κατά καιρούς έχω ενημερώσει τους επικεφαλείς των κομμάτων στους αντίστοιχους τομείς υγείας, διότι δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση, το παραμικρό στοιχείο, το οποίο η κυβέρνηση να αποκρύπτει, αλλά δεν θα πρέπει να συγχέουμε το ρόλο της διοίκησης του νοσοκομείου, το ρόλο των ενδιαφερόμενων επενδυτών με το ρόλο του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας δεν είναι επιχειρηματίας και δεν είναι διοικητής του νοσοκομείου.

Αναφορικά με το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, θα ήθελα να τονίσω ότι έχει συνεισφέρει σημαντικά στη διαλεύκανση υποθέσεων. Δεν είναι ότι οι επιθεωρητές δεν συνεισφέρουν στην αξιολόγηση που έγινε, είναι έντιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, επέλεξαν αυτό το καθήκον, στερούνται προνομίων του παρελθόντος – ακόμα και επιδόματος – σας βεβαιώνω ότι τα πορίσματα τους προκύπτουν μετά από συστηματική δουλειά, αλλά δεν είναι δικαστές, τα παραπέμπουν στη δικαιοσύνη. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας για να κάνω δηλώσεις στις κάμερες, μόνο στην περίπτωση στην οποία έφτασε στο Υπουργείο, είπα να παρέμβει το Σώμα χωρίς να κάνω κάποια δήλωση. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποιεί το Σώμα για λόγους εντυπωσιασμού, όπως είπε κάποιος συνάδελφος. Παρακολουθώ τις υποθέσεις που ελέγχουν και κατευθύνονται στα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι υπάλληλοι βαθμού Α΄ είναι πλέον μόνο Γενικοί Διευθυντές και δεν μπορώ να περιμένω ότι θα πάνε οι Γενικοί Διευθυντές να γίνουν Επιθεωρητές Υγείας. Έπρεπε λοιπόν να μεταβάλουμε τα κριτήρια, ενισχύοντας τα προσόντα για να έχουμε Επιθεωρητές Υγείας. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και ο σκοπός για τον οποίον διατυπώσαμε τη Διάταξη αυτή. Θέλουμε να λειτουργήσει καλύτερα το Σώμα, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να ζητήσουμε και Επιτροπή να ενημερωθούμε από τον Γενικό Επιθεωρητή, τον κ. Σαμπατακάκη, όπου είμαι σύμφωνος να μας παρουσιάσει την πορεία των ελέγχων του, θέλω όμως να στηρίξετε την διάταξη ούτως ώστε πολύ σύντομα να γίνει νέα διαγωνιστική προκήρυξη και να επιλεγούν οι Επιθεωρητές Υγείας. Όσον αφορά τη συνέντευξη, έχει συζητηθεί στη Βουλή αμέτρητες ώρες, αλλά θα ήθελα να πω ότι η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα τυπικά προσόντα και μακάρι να έχουμε πάρα πολλούς που να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για να επιλέξουμε τους καλύτερους, γιατί προκύπτει από τα προσόντα τους. Η συνέντευξη όμως είναι σημαντική, διότι θέλουμε προσωπικότητες που θα μπορούν να σταθούν απέναντι σε μια ελεγκτική διαδικασία και να είναι σε θέση να επιβληθούν. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε σοβαρή Δημοκρατία, όπως η δική μας, η πολιτεία θέλει οι κρατικοί λειτουργοί που ασκούν αυτή την αρμοδιότητα να έχουν και τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν τον έλεγχο. Αυτό κάνει η συνέντευξη.

Σε ό,τι αφορά τα ΚΕΝ, θα συμφωνήσω μαζί σας με τις αναφορές που έγιναν, ότι η εφαρμογή των ΚΕΝ δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο. Και άλλες χώρες που εφαρμόζουν το σύστημα της κοστολόγησης των εξετάσεων της νοσηλείας έχουν δαπανήσει χρόνο για να καταλήξουν στην κοστολόγηση των ΚΕΝ. Εδώ έγινε μια απόπειρα μεταφοράς ενός πρότυπου από τα στοιχεία τα οποία πήρε η συγκεκριμένη Επιτροπή όπως εφαρμόζεται στην Αυστραλία, έγιναν προφανώς προσπάθειες προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα, υπάρχει κοστολόγηση, διαπιστώσαμε και την παρατήρηση του κ. Κουρουμπλή, ότι αυξήθηκαν οι δαπάνες και οφείλαμε ως πολιτική ηγεσία να επανεξετάσουμε γιατί αυξάνονται οι δαπάνες με την εφαρμογή των ΚΕΝ. Η εμπλοκή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας έγκειται στο γεγονός ότι η αρμοδιότητά του είναι για να κοστολογεί ορισμένες εξετάσεις. Άρα εμείς δεν μπορούμε αυθαιρέτως να ορίσουμε την τιμή μιας εξέτασης αν δεν έχουμε τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.  Και σας είπα για τη συμβολή άλλη φορά, το συζητήσαμε σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, όπου το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας κοστολόγησε την στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 6.500 ευρώ όταν στην αγορά ήταν 12.500 ευρώ. Εγώ αμέσως φυσικά υιοθέτησα – η υπόθεση εκκρεμούσε κάτι μήνες, χρόνο- και επέβαλα τη νέα τιμή την οποία ανέδειξε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Γι’ αυτό λοιπόν θα πάρουμε τα στοιχεία για όποιες εξετάσεις έχουμε γνωμοδοτήσεις, για άλλες τις οποίες έχουμε παραπέμψει στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για να υπάρξει γνωμοδότηση. Ζητήσαμε οι εξετάσεις οι οποίες κοστολογούνται για τη χώρα μας να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε., κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε  ισχύει για τα καινοτόμα φάρμακα. Θέλουμε και για τις καινούργιες εξετάσεις να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών για να έχει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα αποφασίζει και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Γι’ αυτό εμπλέκουμε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας στην τελική διαμόρφωση της τιμής των ΚΕΝ.

Σε ό,τι αφορά την τροπολογία πρέπει να σας πω ότι επίσης αυτή η τροπολογία υπό το βάρος των χρονικών πιέσεων συμπεριέλαβε αρκετές διατάξεις και προφανώς – και σας ευχαριστώ για τις αναφορές σας ότι ως παλαιός κοινοβουλευτικός, εν πάση περιπτώσει, ως κοινοβουλευτικός από το 2004 έχω την εμπειρία του νομοθετείν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο- δεν ήθελα να υπάρχουν όλες αυτές οι διατάξεις. Όμως, την 1/1/2013 πρέπει να έχουμε τα νέα όρια των Υγειονομικών Περιφερειών. Αυτό για καθαρά πρακτικούς και οικονομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να το επιτύχουμε και προτείναμε μια χρονική μετατόπιση της εφαρμογής της διάταξης η οποία προϋπάρχει.

Το θέμα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας είναι ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, υπάρχει το Εθνικό Κέντρο, το ΕΚΑΠΤΥ, το οποίο ασχολείται με τις προδιαγραφές του ιατροτεχνικού υλικού. Εμείς για να δούμε αυτά τα θέματα, στο πλαίσιο των νέων αποφάσεων που λαμβάνονται και με το συναρμόδιο Υπουργείο για τα θέματα των προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουμε καταλήξει σε ένα σκεπτικό. Εγώ απέσυρα αυτές τις διατάξεις, να τις ξαναδούμε, να δούμε πώς εξελίσσεται και η πορεία για το σχεδιαζόμενο νόμο που το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα θέματα αυτά και εν πάση περιπτώσει, όπως είδατε, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει με πλήρη γνώση των κυρίων και τον κυρίων συναδέλφων, απεσύρθη η διάταξη αυτή.

Επίσης, για το θέμα της πληρωμής των εργαζομένων, η οποία συμπεριλαμβάνεται σε μια από τις διατάξεις της τροπολογίας, όπως δεσμεύθηκα και προηγουμένως, την επόμενη Πέμπτη, όπου θα γίνει η β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου θα υπάρχει οπωσδήποτε η διάταξη αυτή.

Αυτές είναι οι θέσεις από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερψηφιστεί το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και επί της αρχής και επί των άρθρων. Επιδιώκουμε να λύσουμε προβλήματα και όχι να δημιουργήσουμε και οι αποφάσεις μας, οι θέσεις μας και οι προτάσεις μας, παρακαλώ να κινούνται πάντα μέσα στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας, της κυβέρνησης και κυρίως του προϋπολογισμού.

Καταλαβαίνω  πολύ καλά τον πόνο των εργαζομένων που είναι απλήρωτοι, αλλά αυτού του είδους οι συμπεριφορές δεν απευθύνονται μόνο στον Υπουργό, απευθύνονται στην Επιτροπή η οποία συνεδριάζει. Αν δεν είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε το κύρος και το επίπεδο αυτής της Επιτροπής, λυπούμαι.

Επαναλαμβάνω ότι  ως Υπουργός έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Από την πρώτη μέρα ασχολήθηκα με το θέμα. Είχα όλες τις δυνατότητες από την πλευρά του νόμου να παριστάνω τον Πόντιο Πιλάτο και μπήκα στη μάχη για να βοηθήσω την υπόθεση. Το τίμημα αυτής της προσπάθειας είναι να ανταμείβομαι με αυτή τη συμπεριφορά. Δεν πρόκειται όμως να μεταβάλω στάση, διότι θεωρώ ότι έχω  υποχρέωση, ως Υπουργός Υγείας, να παραμείνει το νοσοκομείο ανοιχτό και αυτό θα κάνω και έτσι θα προχωρήσω και έτσι θα συνεργαστώ μαζί σας και γι’ αυτό ζητώ την πολύτιμη συμπαράσταση σας σ’ αυτές τις δύσκολες αποφάσεις.

About these ads

Υποβολή απάντησης

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. ( Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. ( Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. ( Log Out / Αλλαγή )

Άκυρο

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,983 other followers

Powered by WordPress.com