1 σχόλιο

Το ΕΣΡ απαγόρευσε στα κανάλια να δείχνουν εικόνες εξαθλίωσης

20130126-204055.jpg

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΣΡ απαγορεύεται η μετάδοση εικόνων απο την τηλεόραση ανθρώπων που βρίσκονται σε εξαθλίωση και φτώχεια . Διαβάστε την απόφαση :

Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Ρ. Ιωάννης Λασκαρίδης, η Αντιπρόεδρος Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, και τα μέλη Εύη
Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης και
Άρης Σταθάκης.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο ο σεβασμός και η προστασία
της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.
β) Το άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος
τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του και ο φερόμενος ως δράστης
δεν πρέπει να αναφέρεται με απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς.
γ) Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3090/2002, κατά το οποίο η μετάδοση από την
τηλεόραση των προσώπων που οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών
ή αστυνομικών και λοιπών αρχών απαγορεύεται.
δ) Το άρθρο 2 στοιχ. β του Ν. 2472/1997, κατά το οποίο ειδικά για σχετικά με
ποινικές διώξεις ή καταδίκες, δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την
εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2, εδαφ. β
αυτού του νόμου, με διάταξη του αρμοδίου εισαγγελέα ενώ η δημοσιοποίηση αυτή
αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή
ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωση
της πολιτείας για τον κολασμό των παρανόμων αδικημάτων.
ε) Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του μπορεί να απευθύνει σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή αρχή
υποδείξεις.
στ) Το υπ’ αριθ. πρωτ 157/10.01.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΙΜΕ-ΝΨ4
Αιτιολογικό
Στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου που προστατεύεται από την ως άνω
διάταξη του Συντάγματος είναι και η εικόνα αυτού. Η έκταση αυτής της προστασίας
καθορίζεται κυρίως από τον ίδιο τον φορέα του δικαιώματος στον οποίο επαφίεται η
περιχάραξη της κοινωνικής του παρουσίας. Η εξουσία αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή
της ελεύθερης επιλογής κάθε ατόμου του βαθμού αποκάλυψης στους τρίτους πτυχών
της προσωπικότητάς του και της έκθεσής του στη δημοσιότητα, υπόκειται σε
περιορισμούς. Πρόσωπα που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή συμμετέχουν στην
πολιτική ζωή ή ανήκουν στην απόλυτη ή σχετική επικαιρότητα οφείλουν να
ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητα τους οι οποίες συνδέονται με τον τρόπο
ζωής που επέλεξαν. Η προβολή της εικόνας προσώπου ευρισκομένου σε κατάσταση
κοινωνικής εξαθλίωσης ή ενδείας συγχωρείται μόνον κατόπιν σιωπηρής ή ρητής
συναινέσεώς του. Εξάλλου η προβολή της εικόνας προσώπου που οδηγείται ενώπιον
των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών συνιστά ποινικώς
κολάσιμη πράξη και δεν συγχωρείται η προβολή της δια της τηλεοράσεως παρά μόνο
κατόπιν ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς του. Παρά ταύτα, παρατηρείται προβολή
εικόνος προσώπων α)ευρισκομένων σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης ή ενδείας
άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεως αυτών, και β) προσώπων οδηγουμένων ενώπιον
των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών αρχών άνευ ρητής ή
σιωπηράς συναινέσεώς αυτών.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Υποδεικνύει προς όλους τους τηλεοπτικούς και σταθμούς της χώρας όπως:
Μη προβάλουν την εικόνα α) προσώπων ευρισκομένων σε κατάσταση κοινωνικής
εξαθλίωσης ή ενδείας άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών, και β) προσώπων
οδηγουμένων ενώπιον των δικαστικών ή εισαγγελικών ή αστυνομικών και λοιπών
αρχών άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών.
Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΕΖΑ TV

About these ads

One comment on “Το ΕΣΡ απαγόρευσε στα κανάλια να δείχνουν εικόνες εξαθλίωσης

  1. Λέει “άνευ ρητής ή σιωπηράς συναινέσεώς αυτών”, δηλαδή να μην βγάζουν χρήματα παίζοντας με τον πόνο του άλλου κι εξευτελίζοντας τον ακόμη παραπάνω. Δεν βλέπω πρόβλημα σε αυτό. Πρόβλημα βλέπω στην πρακτική των καναλιών μας να υπερτονίζουν τέτοια θέματα, κάτι που δεν βλέπεις στα κανάλια άλλων χωρών, πλούσιων και φτωχών.

Υποβολή απάντησης

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. ( Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. ( Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. ( Log Out / Αλλαγή )

Άκυρο

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,993 other followers

Powered by WordPress.com