Γράψτε ένα σχόλιο

Κι άλλη ένσταση στο ΠΑΣΟΚ για τη ΚΕ

20130308-132532.jpg

Έ Ν Σ Τ Α Σ Η

Της Θούλης Μιλτιάδη Σιδηροπούλου

Συνέδρου στο 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Αθήνα 7/3/2013

Μετείχα ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και έλαβα σύμφωνα με τα αναρτηθέντα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ 165 ψήφους πλην όμως δεν περιλαμβάνομαι στην λίστα των ανακηρυχθέντων μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Επειδή, το 9ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την θέσπιση του απολύτου ασυμβιβάστου, μεταξύ της θέσης του μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και της κατοχής θέσης στην Κυβέρνηση ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,

Επειδή η θέσπιση του απόλυτου ασυμβιβάστου υπερψηφίστηκε πανηγυρικά από το σώμα των Συνέδρων του 9ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ως αντιπρόταση στην εισήγηση της Επιτροπής Καταστατικού που εισηγήθηκε ο Χρήστος Πρωτόπαππας περί ασυμβιβάστου μέχρι του ¼ των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής,

Επειδή, οι αποφάσεις των Συνεδρίων δεν υπόκεινται ούτε σε εκπτώσεις, ούτε σε συστολές και διαστολές,

Επειδή το πνεύμα της συγκεκριμένης περί ασυμβιβάστου απόφασης του 9ου Συντακτικού Συνεδρίου είναι αδιαμφισβήτητα η οριστική και καθολική ρήξη με τον ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟ και όχι η απόρριψή του κατά τα ¾ με ταυτόχρονη αποδοχή του κατά το ¼,

Για τους λόγους αυτούς,

Ενίσταμαι διότι :

1. Η από 6 Μαρτίου 2013 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Πιστοποίησης Καταστατικού (ΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ προς τα ανακηρυχθέντα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είναι ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ αφού αποτελεί ρητή νόθευση των αποφάσεων του 9ου Συντακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ καθώς θεωρεί ότι η ανωτέρω ασυμβίβαστη ιδιότητα αφορά μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής μέχρι το ¼ του συνόλου των μελών του οργάνου, ενώ η αληθής και αδιαφιλονίκητη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνέδρων –όπως εκφράστηκε ενώπιον χιλιάδων συνέδρων στην σχετική ψηφοφορία- και επομένως η απόφαση του Συνεδρίου είναι ότι καθιερώνεται απόλυτο ασυμβίβαστο, ώστε η ασυμβίβαστη ιδιότητα (θέση στο Κράτος ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) να μη συντρέχει στο πρόσωπο κανενός εκ των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.
2. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ανακηρυχθέντων μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στο πρόσωπο των οποίων τυχόν συντρέχει το ασυμβίβαστο συνιστά αλλοίωση της βούλησης του εκλογικού σώματος των συνέδρων και καθιστά άκυρη την ανακήρυξη κατά το μέτρο αυτό.
3. Δεν ζητήθηκε, προ της ανακηρύξεως, από όλα τα ανακηρυσσόμενα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το ασυμβίβαστο με θέση Διοίκησης στον Κρατικό μηχανισμό και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα όπως αποφάσισε το 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

4. Στα ανακηρυχθέντα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο παραπάνω ασυμβίβαστο, ως μέλη της Διοίκησης Κρατικών Οργανισμών και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως προβλέπει η αδιάστικτη διατύπωση της σχετικής ρύθμισης του Καταστατικού και συμπεριλαμβάνει όχι μόνον Προέδρους, Διοικητές, Αντιπροέδρους, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές αλλά και τα μέλη των Δ.Σ. των παραπάνω Οργανισμών και Φορέων καθώς και Συμβούλους/Μετακλητούς που υπηρετούν σε Κυβερνητικές θέσεις.

Και Ζητώ

1. Όπως, πριν την οριστική ανακήρυξη των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, να γίνει ενδελεχής έλεγχος συνδρομής του ασυμβιβάστου αυτού στα προσωρινά ανακηρυχθέντα μέλη με την προσκομιδή από μέρους τους υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους η ιδιότητα μέλους Διοίκησης στον Κρατικό μηχανισμό ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με την Καταστατική διαδικασία που ψηφίστηκε στο Συνέδριο.
2. Ανάρτηση όλων των παραπάνω δηλώσεων στο Διαδίκτυο, ώστε να πληρούνται συνθήκες Διαφάνειας και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου τήρησης της διαδικασίας από όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και την κοινή γνώμη.
3. Να γίνει επανακαταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων, ώστε να πιστοποιηθεί με ακρίβεια το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του 9ου Συντακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ._

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

Θούλη Μ. Σιδηροπούλου

[

20130308-132532.jpg

About these ads

Υποβολή απάντησης

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. ( Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. ( Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. ( Log Out / Αλλαγή )

Άκυρο

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,130 other followers

Powered by WordPress.com