Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ δείτε πώς

Facebook Twitter YouTube
A+ A A-

Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ δείτε πώς

Απόφαση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με άρθρο 99. Είναι χαρακτηριστικό ότι για όσο διάστημα καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις της ρύθμισης, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

Η ρύθμιση γίνεται είτε με εφάπαξ εξόφληση της οφειλής και έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών είτε με ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις από 72 έως και 180, με αντίστοιχη κυμαινόμενη έκπτωση, έως και 60%.

Το μέτρο αφορά και τις περιπτώσεις της άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρθρο 106β, ενώ η υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης στη βάση των παρακάτω όρων:

- μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση των πρόσθετων τελών κατά 60%,
- μέχρι 84 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50%,
- μέχρι 96 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 40%,
- μέχρι 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 30%,
- μέχρι 144 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 20%,
- μέχρι 160 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 10%, και
- μέχρι 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Αιτήματα που αφορούν σε περισσότερες των ανωτέρω δόσεων φέρονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην απόφαση του ΙΚΑ επισημαίνεται:

Υφιστάμενες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης που δεν περιλαμβάνονται στην επικυρωθείσα συμφωνία εξυγίανσης, καταβάλλονται εφάπαξ ή εντάσσονται σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Για όσο διάστημα εξυπηρετούνται οι όροι της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων) αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης και χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας αυτής.

More in this category: « Standards & Poor's : ενισχύθηκε το προφίλ της Ελλάδας 30 δις ευρω κρύβει η Ελλάδα στο υπεδαφός της »
back to top
Tweets by @vagelisgiakoumi
Facebook Slider

Register

User Registration
or Cancel