Τι έδειξε το πόρισμα για τον ΟΚΑΝΑ

Facebook Twitter YouTube
A+ A A-

Τι έδειξε το πόρισμα για τον ΟΚΑΝΑ

Τι έδειξε το πόρισμα για τον ΟΚΑΝΑ

Δικαιώνουν την υφυπουργό Υγείας Ζέτα Μακρή,τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε από το ΣΕΥΥΠ,αναφορικά με τις καταγγελίες της, για την οικονομική διαχείριση στον ΟΚΑΝΑ.

Ο έλεγχος είχε διαταχθεί πριν από την αναφορά της Ζ.Μακρή στην Εισαγγελία για τον τρόπο με τον οποίο έγινε από τον ΟΚΑΝΑ , η διαχείριση του ποσού των 10,2 εκατ.ευρώ, που έλαβε από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΣΕΥΥΠ , προκύπτουνμεταξύ άλλων ότι: 1) Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. δεν προχώρησε σε νέες προσλήψεις για τη στελέχωση των προβλεπόμενων θεραπευτικών μονάδων της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμπραξης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Ο.ΚΑ.ΝΑ.2) το ποσό των 2.411.532,52 ευρώ που αναφέρεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πως αφορά μισθοδοσία υπηρετούντων υπαλλήλων του, πέραν του ότι δεν εμπίπτουν στην Προγραμματική Σύμβαση καθώς οι μισθοί των υπηρετούντων υπαλλήλων του καλύπτονται από την τακτική ετήσια επιχορήγηση δια του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 2548) προκύπτει το ερώτημα που και πως δαπανήθηκε το αυτό ποσό (2.411.532,52 ευρώ) που είχε προβλεφθεί αλλά και αποδοθεί για τον ίδιο σκοπό (μισθοδοσία) από το Υπουργείο Υγείας στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ......Η έγγραφη απάντηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για το που δαπανήθηκε το παραπάνω ποσό που είχε προβλεφθεί ως ανελαστική δαπάνη από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό είναι ασαφής και δεν απαντάει στα εύλογα ερωτήματα. γ)Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθη από την Υπηρεσία μας στους δεκαεννέα φακέλους που απεστάλησαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκύπτουν διάφορα ζητήματα σε σχέση με τα παραστατικά, τα οποία χρήζουν εξειδικευμένης διαχειριστικής διερεύνησης. ....α) Ποσά ενταλμάτων που δε συνάδουν με τα ποσά των παραστατικών ..... , Λείπουν συνοδευτικά στοιχεία των δαπανών (συμβάσεις, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.α.),....Σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν τιμολόγια χωρίς εντάλματα, αποδείξεις πληρωμής επισυναπτόμενες σε διαφορετικά εντάλματα 3) σημειώσεις ιδιοχείρως σε τιμολόγιo και άλλα ευρήματα,... Κατόπιν ελέγχου σε μισθοδοτικές καταστάσεις που απεστάλησαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τους εργαζόμενους στις Θ.Μ.Υ. (κατ' αντιστοιχία μονάδας), συγκριτικά με τις εκδιδόμενες από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του, προέκυψε ένας αριθμός υπαλλήλων (32 στον αριθμό), που δεν ταυτίζεται στις δύο καταστάσεις....» .

Το πόρισμα των επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ θα παραδοθεί από την υφυπουργό Υγείας Ζέτα Μακρή αύριο Παρασκευή στον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα της ήδη κατατεθειμένης μηνυτήριας αναφοράς της.

Η κα Μακρή θα ζητήσει, επίσης, την δικαστική διερεύνηση μιας νέας υπόθεσης που αφορά στην υλοποίηση ''του υποέργου 1: Οργάνωση και λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκατάστατων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους-κατάδικους) και προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ με ίδια μέσα. «Η έναρξη του προγράμματος τεκμηριώνεται με το πρακτικό της υπ΄ αριθμόν 24 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ στις 31-8-2011 με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης του υποέργου, χωρίς ποτέ και πουθενά να αναφερθεί από τον εισηγητή γενικό διευθυντή και την πρόεδρο ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση του είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης για την πρόσβαση των στελεχών του ΟΚΑΝΑ στις φυλακές», όπως επισημαίνουν συνεργάτες της υφυπουργούμ Υγείας, οι οποίοι προσθέτουν: «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ΟΚΑΝΑ παραπλάνησε, δια των παραλείψεων του γενικού διευθυντή και της προέδρου του, την ειδική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας ότι υλοποιεί το έργο, (ενώ δεν μπορούσε λόγω της μη έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ) και έλαβε μάλιστα και κονδύλια για δαπάνες που είχαν κριθεί επιλέξιμες, ενώ η πράξη δεν λειτουργούσε. Να σημειωθεί ότι με την ως άνω απόφαση του ΟΚΑΝΑ είχε εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος του να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες].

back to top
Tweets by @vagelisgiakoumi
Facebook Slider

Login or Register

Facebook user?

You can use your Facebook account to sign into our site.

fb iconLog in with Facebook

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel