Greg Clarke ลาออกจากตำแหน่งประธานสมาคมฟุตบอลหลังจากมีความเห็นเกี่ยวกับผู้เล่นผิวดำ

Greg Clarke ประธานสมาคมฟุตบอลลาออกเนื่องจากใช้ภาษา “ไม่เป็นที่ยอมรับ” ที่เขาใช้เมื่อกล่าวถึงผู้เล่นผิวดำคล๊าร์คกล่าวว่าเขา “เสียใจอย่างสุดซึ้ง” สำหรับความผิดที่เกิดจากการใช้คำว่า “นักฟุตบอลผิวสี”