วิดีโอการฉีกขาดของ PlayStation 5 ทำให้เราได้เห็นครั้งแรกในคอนโซล 2020 ของ Sony

ในวิดีโอ Yasuhiro Ootori รองประธานฝ่ายออกแบบกลไกของ Sony Interactive Entertainment ได้แสดงการทำงานภายในของ PS5