นักบินอวกาศควรละทิ้งสถานีอวกาศหรือไม่

ในเดือนนี้สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา 20 ปีของการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้นักบินอวกาศควรวางสายอวกาศและออกจากการสำรวจอวกาศไปยังหุ่นยนต์หรือไม่