พริกไทยเสฉวน เครื่องเทศจีนที่ร้อนนมากจนเย็น

เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการทำอาหาร “มาลา” ของจีนและมีการกล่าวถึงผลกระทบทั้งทางสรีรวิทยาและจิตใจ ฉันไม่เห็นว่ามันจะมาความรู้สึกเบา ๆ ของกระแสไฟฟ้าที่พึมพำบนลิ้นของฉันราวกับว่าฉันกำลังเลียแบตเตอรี่